Tư Vấn Chiến Lược Xác Định Nhu Cầu

Mỗi thương hiệu hoặc sản phẩm đều cần xác định một chiến lược nhằm lôi kéo các khách hàng mục tiêu. Bằng cách đáp ứng tối đa những đặc điểm liên quan đến những nhóm đối tượng này, cho phép chúng ta phát triển những ngôn ngữ cũng như hành vi tiêu dùng phù hợp với họ. Thực tế hơn, là cách chúng ta biết được phản ứng của khách hàng đối với sản phẩm của mình cũng như sản phẩm của đối thủ. Nhờ vậy, chúng ta nhận ra được những đặc điểm nổi bật chỉ liên quan đến nhóm đối tượng đó. Tiếp theo, việc xây dựng một kế hoạch thương mại tập trung vào những đặc điểm này sẽ mang lại cơ hội thành công cho chúng ta.

Kết Nối & Tương Tác

Chúng tôi phát triển những platforms tổng quát, những chương trình cho phép kết nối những kênh giao tiếp mở giữa thương hiệu và nhóm đối tượng mục tiêu của bạn. Điều này giúp các thương hiệu truyền thông hiệu quả hơn đến các nhóm đối tượng mục tiêu đó, thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ những đối tượng này, đồng thời trở thành một thương hiệu được yêu thích và luôn được sự quan tâm đến trước tiên khi họ có nhu cầu tiêu dùng.

Phát Triển Sản Phẩm: Định Hướng Marketing!

Một sản phẩm không chỉ đơn giản được tạo ra và đưa vào thị trường. Nó phải được người tiêu dùng biết đến thông qua những kênh truyền thông và cộng đồng . Chúng tôi tin rằng việc phát triển sản phẩm và tiếp thị cần phải được phát triển song hành. Một trong những lợi ích quan trọng của một thương hiệu là những cơ hội để thu thập thông tin phản hồi và thông tin về hành vi của nhóm đối tượng liên quan. Điều này luôn đóng vai trò quan trọng cho những phát triển trong tương lai của bạn, cũng như có thể khám phá ra những nguồn doanh thu mới.

Phân tích, Triển vọng, Phát triển, Tiềm năng, Tối ưu

Để đảm bảo hiệu quả truyền thông trên nhiều kênh quảng bá của thương hiệu, chúng tôi kiểm tra, đo lường và theo dõi các hoạt động thông qua các công cụ phân tích hiệu suất. Bằng cách phân tích hành vi của người tiêu dùng, hội thoại, nhận xét, cũng như những phân tích chuyên sâu tần suất « cross media », chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những hướng dẫn chuyên môn về việc phát triển của các công cụ tiếp thị / truyền thông nhằm mục đích đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhóm khách hàng mục tiêu. Đẩy mạnh những tín hiệu tích cực và khắc phục các mặt tiêu cực.