Công ty Silkwires đã không ngừng nhận được nhiều sự tin tưởng từ phía khách hàng qua hơn 5 năm hoạt động.